CHÍNH SÁCH ÐỔI TRẢ SẢN PHẨM
 TẠI SHOPDUNK

Áp dụng từ: 24/05/2021 (*)
Nơi thực hiện đổi trả: Toàn hệ thống ShopDunk.

2.  ÐÃ SỬ DỤNG

SẢN PHẨM LỖI
DO NHÀ SẢN XUẤT

SẢN PHẨM
KHÔNG LỖI

LỖI DO NGƯỜI SỬ DỤNG
(Không áp dụng đổi trả)

SẢN PHẨM
ÐÃ SỬ DỤNG :

ÐIỆN THOẠI, TÍNH BẢNG, LAPTOP,
 ÐỒNG HỒ THÔNG MINH

Công ty nhập lại sản phẩm cũ theo điều khoản “trả lại hàng” (*) đồng thời xuất bán lại sản phẩm mới.
Phần chênh lệch giá là khoản phí sử dụng khách hàng phải trả và công ty xuất hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho khoản phí này.

SẢN PHẨM LỖI DO NGƯỜI SỬ DỤNG

-  Không đủ điều kiện bảo hành theo qui định của hãng.
-  Máy không giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu.
-  Màn hình bị trầy xước.
=> Không áp dụng bảo hành, đổi trả. ShopDunk hỗ trợ chuyển bảo hành, khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

1. SẢN PHẨM MỚI

SẢN PHẨM MỚI:

ÐIỆN THOẠI, TÍNH BẢNG, LAPTOP, ÐỒNG HỒ THÔNG MINH

Tháng thứ 1 

Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 12

Gửi máy bảo hành hãng theo quy định Apple.
Hoặc:
Khách hàng trả máy và ShopDunk hoàn lại tiền với mức giá bằng 80% giá trên web tại thời điểm trả.
Riêng: iPhone, iPad, Watch áp dụng chính sách.
Bao test 15 ngày 1 đổi 1 

Gửi máy bảo hành theo quy định của hãng Apple.
Hoặc:
Khách hàng trả máy và ShopDunk hoàn lại tiền và thu phí thêm 5% so với mức hoàn tiền khi trả ở tháng thứ 1.

Ví dụ: ở tháng thứ 1, nếu khách hàng trả sản phẩm sẽ được hoàn lại tiền với mức giá bằng 80% thì sang tháng thứ 2 nếu khách hàng trả máy sẽ thu phí thêm 5% nên mức hoàn tiền sẽ còn 75% giá trên web (tại thời điểm trả), tháng thứ 3 mức hoàn tiền sẽ trừ thêm 5% thành 70%.

Tháng thứ 1 

Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 12

Hoàn lại tiền máy với giá 80% giá trên webtại thời điểm trả.

Hoàn lại tiền với mức phí thêm 5% so với tháng thứ 1 (80%).
Ví dụ: tháng thứ 2 hoàn lại tiền với mức giá 75% giá trên web tại thời điểm trả, tháng thứ 3 là 70%.

15 ngày đầu tiên

Từ ngày 16 đến hết thời gian bảo hành

Bao test 15 ngày đầu
      1.   Đổi sản phẩm tương
            đương (cùng giá,
            cùng model, cùng
            dung lượng,cùng
             thời gian bảo hành…)
      2.   Nếu không có sản
             phẩm tương đương
             thì. khách hàng đổi
             sang. sản phẩm khác
             (phụ phí theo chênh
             lệch )

ÐIỆN THOẠI, TÍNH BẢNG, LAPTOP, ÐỒNG HỒ THÔNG MINH

SẢN PHẨMÐÃ SỬ DỤNG :

Không đổi trả

Không đổi trả

1.         Không đủ điều kiện
            bảo hành theo quy
            định của hãng
2.        Điện thoại, tablet,
            laptop, đồng hồ
            thông minh bị trầy
            xước màn hình
3.         Máy không giữ
             nguyên 100% hình
             dạng. ban đầu
=> Khách hàng chịu phí sửa chữa  

Gửi máy bảo hành theo
đúng quy định của hãng
hoặc bảo hành
của ShopDunk.

Ðiều kiện đổi trả:
    1. Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm
    2. Ngoài ra, không thu thêm bất kỳ phí nào khác.

Khái niệm về bảo hành
     - Khách hàng đem máy lên hệ thống ShopDunk hoặc đem trực tiếp lên hãng để được bảo
hành.
     - Tuỳ vào thời hạn bảo hành còn lại của sản phẩm, ShopDunk sẽ gửi máy đến trung tâm bảo
hành hãng hoặc bảo hành trực tiếp tại trung tâm bảo hành ShopDunk, đối tác. Chính sách,
quy trình và các nghiệp vụ sửa chữa bảo hành tại ShopDunk giống với bảo hành tại hãng.

(*) Chính sách có hiệu lực với các máy có hoá đơn mua hàng kể từ ngày 24/05/2021.

www.shopdunk.com - 1900.6626

SẢN PHẨM LỖI DO NHÀ SẢN XUẤT ( được hãng xác nhận )

SẢN PHẨM KHÔNG LỖI
 (KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG)

SẢN PHẨM LỖI DO NGƯỜI SỬ DỤNG

SẢN PHẨM LỖI
DO NHÀ SẢN XUẤT

SẢN PHẨM
KHÔNG LỖI

LỖI DO NGƯỜI SỬ DỤNG
(Không áp dụng đổi trả)

2.  ÐÃ SỬ DỤNG

SẢN PHẨM
ÐÃ SỬ DỤNG :

ÐIỆN THOẠI, TÍNH BẢNG, LAPTOP,
 ÐỒNG HỒ THÔNG MINH

Công ty nhập lại sản phẩm cũ theo điều khoản “trả lại hàng” (*) đồng thời xuất bán lại sản phẩm mới.
Phần chênh lệch giá là khoản phí sử dụng khách hàng phải trả và công ty xuất hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho khoản phí này.

SẢN PHẨM LỖI DO NGƯỜI SỬ DỤNG

-  Không đủ điều kiện bảo hành theo qui định của hãng.
-  Máy không giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu.
-  Màn hình bị trầy xước.
=> Không áp dụng bảo hành, đổi trả. ShopDunk hỗ trợ chuyển bảo hành, khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

1. SẢN PHẨM MỚI

SẢN PHẨM MỚI:

ÐIỆN THOẠI, TÍNH BẢNG, LAPTOP, ÐỒNG HỒ THÔNG MINH

SẢN PHẨM LỖI DO NHÀ SẢN XUẤT ( được hãng xác nhận )

Tháng thứ 1 

Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 12

Gửi máy bảo hành hãng theo quy định Apple.
Hoặc:
Khách hàng trả máy và ShopDunk hoàn lại tiền với mức giá bằng 80% giá trên web tại thời điểm trả.
Riêng: iPhone, iPad, Watch áp dụng chính sách.
Bao test 15 ngày 1 đổi 1 

Gửi máy bảo hành theo quy định của hãng Apple.
Hoặc:
Khách hàng trả máy và ShopDunk hoàn lại tiền và thu phí thêm 5% so với mức hoàn tiền khi trả ở tháng thứ 1.

Ví dụ: ở tháng thứ 1, nếu khách hàng trả sản phẩm sẽ được hoàn lại tiền với mức giá bằng 80% thì sang tháng thứ 2 nếu khách hàng trả máy sẽ thu phí thêm 5% nên mức hoàn tiền sẽ còn 75% giá trên web (tại thời điểm trả), tháng thứ 3 mức hoàn tiền sẽ trừ thêm 5% thành 70%.

Tháng thứ 1 

Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 12

Hoàn lại tiền máy với giá 80% giá trên webtại thời điểm trả.

Hoàn lại tiền với mức phí thêm 5% so với tháng thứ 1 (80%).
Ví dụ: tháng thứ 2 hoàn lại tiền với mức giá 75% giá trên web tại thời điểm trả, tháng thứ 3 là 70%.

15 ngày đầu tiên

Từ ngày 16 đến hết thời gian bảo hành

Bao test 15 ngày đầu
      1.   Đổi sản phẩm tương
            đương (cùng giá,
            cùng model, cùng
            dung lượng,cùng
             thời gian bảo hành…)
      2.   Nếu không có sản
             phẩm tương đương
             thì. khách hàng đổi
             sang. sản phẩm khác
             (phụ phí theo chênh
             lệch )

ÐIỆN THOẠI, TÍNH BẢNG, LAPTOP, ÐỒNG HỒ THÔNG MINH

SẢN PHẨMÐÃ SỬ DỤNG :

Không đổi trả

Không đổi trả

1.         Không đủ điều kiện
            bảo hành theo quy
            định của hãng
2.        Điện thoại, tablet,
            laptop, đồng hồ
            thông minh bị trầy
            xước màn hình
3.         Máy không giữ
             nguyên 100% hình
             dạng. ban đầu
=> Khách hàng chịu phí sửa chữa  

Gửi máy bảo hành theo
đúng quy định của hãng
hoặc bảo hành
của ShopDunk.

Ðiều kiện đổi trả:
    1. Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm
    2. Ngoài ra, không thu thêm bất kỳ phí nào khác.

Khái niệm về bảo hành
     - Khách hàng đem máy lên hệ thống ShopDunk hoặc đem trực tiếp lên hãng để được bảo hành.
     - Tuỳ vào thời hạn bảo hành còn lại của sản phẩm, ShopDunk sẽ gửi máy đến trung tâm bảo hành hãng hoặc bảo hành trực tiếp tại trung tâm bảo hành ShopDunk, đối tác. Chính sách, quy trình và các nghiệp vụ sửa chữa bảo hành tại ShopDunk giống với bảo hành tại hãng.

(*) Chính sách có hiệu lực với các máy có hoá đơn mua hàng kể từ ngày 24/05/2021.

www.shopdunk.com - 1900.6626

SẢN PHẨM LỖI DO NHÀ SẢN XUẤT ( được hãng xác nhận )

SẢN PHẨM KHÔNG LỖI
 (KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG)

SẢN PHẨM KHÔNG LỖI
 (KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG)

SẢN PHẨM LỖI DO NGƯỜI SỬ DỤNG

SẢN PHẨM LỖI
DO NHÀ SẢN XUẤT

SẢN PHẨM
KHÔNG LỖI

LỖI DO NGƯỜI SỬ DỤNG
(Không áp dụng đổi trả)

Danh sách cửa hàng

        Hà Nội

        Hồ Chí Minh

        Tỉnh thành khác

254 CẦU GIẤY

CSKH

0981.166.642

414 NGUYỄN TRÃI

CSKH

0981.166.658

143 THÁI HÀ

CSKH

0981.166.641

02 HÀNG BÀI 

CSKH

0981.001.030

392 HOÀNG DIỆU, Q.4

CSKH

0981.988.671

201 N.T.M.KHAI, Q.1

CSKH

0981.676.753

NGÃ 3, ĐƯỜNG CHÁNH, HẢI HẬU

CSKH

0981.166.652

256 T.H.ĐẠO, TP.NAM ĐỊNH

CSKH

0981.166.645

8 SHOPHOUSE VINCOM, THÁI BÌNH

CSKH

0981.166.650

1019 T.H.ĐẠO, TP.NINH BÌNH

CSKH

0981.166.629

116 BIÊN HOÀ, HÀ NAM

CSKH

0981.166.670

39B ĐẠI LỘ HCM, TP.HẢI DƯƠNG

CSKH

0981.166.636

58 NGUYỄN VĂN LINH, ĐÀ NẴNG

CSKH

0981.00.55.92

85 N.T.M.KHAI, TP.VINH

CSKH

0981.166.632

467 QUANG TRUNG, GÒ VẤP

CSKH

0981.960.008

133 ĐƯỜNG 3/2, Q.10

CSKH

0949.742.654

120 PHAN ĐĂNG LƯU, P.NHUẬN

CSKH

0981.988.675

76 THÁI HÀ

CSKH

0981.000.915

12 LÁNG HẠ

CSKH

0981.004.560

.

.

.

Là chuỗi siêu thị được thành lập từ 2010 tại Hà Nội và thuộc quyền sở hữu của công ty Hesman, ShopDunk chính thức trở thành đại lý ủy quyền Apple (Apple Authorized Reseller) từ tháng 9/2020. Với kinh nghiệm và đam mê sản phẩm Apple chúng tôi mong muốn đem trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ của Apple tới toàn bộ người dùng tại Việt Nam.

©️ Công ty CP Hesman Việt Nam

  Giấy chứng nhận ĐKDN số 0107465657 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 06 năm 2016. Địa chỉ: Số 76 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 1900.6626. Email: lienhe@shopdunk.com.
Đại diện pháp luật: PHẠM MẠNH HÒA

 Gọi tư vấn:

KH Doanh nghiệp & Đối tác:

1900.6626

(Ms. Đặng Hương)
0972.927.907

Thông tin

Thông tin

Chính sách 

Chính sách bảo hành

Chính sách ship, COD

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách đổi trả

Chính sách bảo mật

Chính sách hoạt động chung

Chính sách trả góp

Giới thiệu

Khuyến mại

Tuyển dụng

Hệ thống cửa hàng